CE-MARK / Bezpieczeństwo maszyn


Bezpieczeństwo maszyn

Doradztwo w zakresie oznaczeń CE oraz wprowadzania produktów na rynek europejski ma na celu zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami określonymi w unijnych dyrektywach oraz zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy mogą skorzystać z usług odpowiednich doradców, którzy nauczą je, jak wdrażać wymagania dyrektyw, planować proces kwalifikacji, określać wymagania producenta, wykorzystać narzędzia do tworzenia technicznej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, a nawet przeprowadzić audyt bezpieczeństwa. Firma CE-MARK oferuje szeroki zakres rozwiązań obejmujących dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań, znak CE, eksport do Chin, znak CE na wyroby budowlane oraz znak CE na maszyny. Takie usługi są bardzo pomocne w zapewnieniu zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej i umożliwieniu wprowadzenia produktów na rynek europejski.

CEMARK Maciej Kulig
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie
Tel.: 698810212
NIP: 8722292602
REGON: 180566199
WWW: